5η Ετήσια Γενική Συνέλευση (Εκλογική)

Έκθεση Πεπραγμένων

Ταμιακή Έκθεση

4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 29 Μαρτίου 2018

Έκθεση Πεπραγμένων.

Ταμειακή Έκθεση.

Έκτ.Γεν.Συνέλευση 7 Σεπτεμβρίου 2017

Έκθεση Πεπραγμένων

 

 

3η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Εκλογική) 30 Μαρτίου 2017

Πάτησε εδώ για να δεις την Έκθεση Πεπραγμένων.

Πάτησε εδώ για να δεις την Ταμειακή έκθεση.

 

syndesmos-laikis-logosyndesmos-laikis-logo  Στηρίζουμε τον Σύνδεσμο 

Διεκδικούμε όσα μας άρπαξαν