Φάνος Χριστοφή 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΗΛ: 99 513 413 ,   22 932 061

 

S.S. COMPUCARE

STEPHANOS STEPHANIDES

COMPUTER ENGINEER

KIN : 99 664102

 

 …

 Πρόδρομος Κίκας ( JCSL LTD)

WEB DESIGN - INTERNET MARKETING

KIN : 99 116 277   ΤΗΛ : 22 23.24.82

 

 …

 

syndesmos-laikis-logosyndesmos-laikis-logo  Στηρίζουμε τον Σύνδεσμο 

Διεκδικούμε όσα μας άρπαξαν