Ενημέρωση Μελών 22 Μαρτίου 2016

Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση στις 30 Μαρτίου 2016

Πάτησε εδώ για να δεις την Ενημέρωση

Ενημέρωση Μελών 14 Νοεμβρίου 2015

Επαρχιακές Ενημερωτικές Συνελεύσεις - Μετοχοδάνεια - Σχέδιο Τρ.Κύπρου- Ενέργειες Δ.Σ.

Πάτησε εδώ για να δεις :

- Την Ανακοίνωση

- Την Επιστολή του Δ.Σ. προς Τρ.Κύπρου με ενσωματωμένες     τις Απαντήσεις της Τ.Κ.

- Αυτούσιο το απαντητικό μήνυμα της Τράπεζας Κύπρου.

Ενημέρωση Μελών 20 Φεβρουαρίου 2016

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ με τον Πρόεδρο της Βουλής

Πάτησε εδώ:

- Για να δεις την ανακοίνωση.

- Για να δεις την επιστολή που δόθηκε στον Πρόεδρο της            Βουλής.

Ενημέρωση Μελών 17 Οκτωβρίου 2015

Κάλυψη νομικών εξόδων συναδέλφων μελών μας για πώληση Αγιογράφων.

Πάτησε εδώ για να δείς:

- την ανακοίνωση.

- Επιστολή από τον Ειδικό Διαχειριστή της Λαϊκής Τράπεζας.

Ενημέρωση Μελών 12 Φεβρουαρίου 2016

Ευχές – 22,5% του Ταμείου Προνοίας – Ταμείο Υγείας - Διάφορα.

Πάτησε εδώ για να δεις :

-Την ανακοίνωση.

-Tο υπόμνημα της ΕΤΥΚ προς την Επιτροπή Εργασίας της          Βουλής.

-Το έντυπο Τραπεζικής Εντολής.

Ενημέρωση μελών 9 Οκτωβρίου 2015

Μετοχοδάνεια - Συνάντηση με τράπεζα Κύπρου.

Πάτησε εδώ για να δείς την ανακοίνωση.

 

syndesmos-laikis-logosyndesmos-laikis-logo  Στηρίζουμε τον Σύνδεσμο 

Διεκδικούμε όσα μας άρπαξαν