5η Ετήσια Γενική Συνέλευση (Εκλογική)

Έκθεση Πεπραγμένων

Ταμιακή Έκθεση

3η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Εκλογική) 30 Μαρτίου 2017

Πάτησε εδώ για να δεις την Έκθεση Πεπραγμένων.

Πάτησε εδώ για να δεις την Ταμειακή έκθεση.

4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 29 Μαρτίου 2018

Έκθεση Πεπραγμένων.

Ταμειακή Έκθεση.

Έκτ.Γεν.Συνέλευση 7 Σεπτεμβρίου 2017

Έκθεση Πεπραγμένων

 

 

 

syndesmos-laikis-logosyndesmos-laikis-logo  Στηρίζουμε τον Σύνδεσμο 

Διεκδικούμε όσα μας άρπαξαν